Technická 2896/2, 616 69 Brno, Czech Republic
Phone +420 541 143 246, Fax +420 541 142 224, E-mail: heatlab@fme.vutbr.cz, www.heatlab.cz

Laboratoř přenosu tepla a proudění
Fakulta strojního inženýrství
Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2
616 69 Brno


Tel.: 541 143 246
Fax: 541 142 224
E-mail: heatlab@fme.vutbr.cz

Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory
Faculty of Mechanical Engineering
Brno University of Technology
Technická 2896/2
616 69 Brno
Czech Republic

Tel.: + 420 541 143 246
Fax: + 420 541 142 224
E-mail: heatlab@fme.vutbr.cz


View Larger Map


CONTACT
>>>
HOME
>>>
RESEARCH
>>>
CONTACT

 

>>>
PEOPLE
>>>
NEWS