Technická 2896/2, 616 69 Brno, Czech Republic
Phone +420 541 143 246, Fax +420 541 142 224, E-mail: heatlab@fme.vutbr.cz, www.heatlab.cz

Conference

  • NETME Forum: Heat Transfer Industrial Applications, 30.9. - 3.10.2013, invitation letter

New projects co-financed by EU

  • CZ.1.07/2.3.00/30.0005 - Excellent teams - Podpora tvorby excelentních týmů mezioborového výzkumu na VUT, www.excelence.ro.vutbr.cz

  • NETME Centre - New Technologies for Mechanical Engineering, CZ.1.05/2.1.00/01.0002, 5/2009 - 12/2013, http://www.netme.cz

  • NETME Working – inovace a transfer pro strojní praxi, CZ.1.07/2.4.00/31.0046, co-financed by EU, 2/2012 - 1/2014, http://opvk24.heatlab.fme.vutbr.cz

  • HEATEAM - Multidisciplinární tým pro výzkum a aplikace tepelných procesů, CZ.1.07/2.3.00/20.0188, co-financed by EU, 6/2012- 5/2015, http://opvk23.heatlab.fme.vutbr.cz

Technology agency of the Czech Republic

NEWS
>>>
HOME
>>>
RESEARCH
>>>
CONTACT

 

>>>
PEOPLE
>>>
NEWS